Budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z lokalem usługowym w parterze i garażem w parterze oraz garażem podziemnym

Lokalizacja

Ul. Wrocławska 19,21 Świdnica

Inwestor

SLR INVESTMENT SP. Z O.O.

Autorzy

Michał Olejnik, Marcelina Szubert-Borowiec, Izabela Werynowska, Katarzyna Tokarz

Projekt

IV Q 2022 roku

Pow. użytkowa apartamentów

ok. 1880 m²

Pow. użytkowa usług

ok. 94 m²

Ilość apartamentów mieszkalnych

35

Budynek wielorodzinny jako uzupełnienie zabudowy pierzejowej w centrum Świdnicy. Kolorystyka dostosowana zgodnie z miejscowym planem do otaczającej historycznej zabudowy z nowoczesnymi elementami trójkątnymi z blachy gładkiej. Parter budynku przez swój charakter usługowy został podkreślony wizualnie poprzez podziały elementów blachy oraz użyty materiał.

Projektowany budynek wielorodzinny użytkowany będzie w celach mieszkalnych. Ponadto w obiekcie znajduje się lokal usługowy zlokalizowany na kondygnacji parteru. Budynek został zaprojektowany jako pięciokondygnacyjny z jedną kondygnacją podziemną, na której znajduje się garaż.

Zaprojektowano jeden budynek z centralnie położoną klatką schodową. Parter został wydzielony bezpośrednim przejściem od ulicy w stronę parku na dwie części, z czego w jednej zlokalizowana została rampa zjazdowa do garażu podziemnego oraz niewielka rowerowania. W drugiej, głównej części mieści się dostępny od ulicy lokal usługowy z zapleczem, garaż naziemny, komórki lokatorskie, pomieszczenie gromadzenia odpadów oraz wejście do części mieszkalnej, zlokalizowane w podcieniu budynku.

Kondygnacja podziemna została zaprojektowana na całej powierzchni działki, uwzględniając konieczne odsunięcie od granic, jak i fundamentów budynków sąsiednich. Zlokalizowano na niej miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne oraz komunikację.

Na piętrach od +1 do +4 zlokalizowano 35 lokali mieszkalnych. Rozkład mieszkań został zdefiniowany przez przeprowadzone analizy nasłonecznienia i przesłaniania