Zespół budynków hotelowych wraz z usługami i garażem podziemnym

Lokalizacja

Aleja Parkowa 2, Darłowo

Inwestor

SHARK PROPERTY Sp. z o. o. , HOMELAND INVESTMENTS SP. ZO.O.

Autorzy

Michał Olejnik, Sonia Domingos, Matylda Dylewska

Projekt

I Q 2023 roku

Pow. całkowita

33 310 m²

Pow. użytkowa apartamentów

21 137 m²

Pow. użytkowa usług

954 m²

Ilość apartamentów hotelowych

458

Na terenie zaprojektowano zespół pięciu budynków A1, A2, A3, B1, B2, których realizację przewiduje się w trzech etapach.

Główne wejścia do budynków zlokalizowano w elewacjach eksponowanych, od strony głównych osi komunikacyjnych inwestycji. Zostały one podkreślone poprzez pełne przeszklenie budynków w miejscu holu i recepcji, a także dla budynków w typie B przeszklenie na drugą stronę budynku, tak aby po wejściu widoczny był jako drugi plan teren rekreacji wewnętrznej założenia. Zabieg ten ma na celu eksponowanie funkcji dodatkowych zaprojektowanych dla inwestycji, a także „zapraszać” do swojego wnętrza. Od strony elewacji frontowych (strona od alei Parkowej) zaprojektowano część rekreacyjną: basen, sauny i strefę spa z zapleczem socjalnym oraz szatniami, a dla budynku B2 restaurację dostępną zarówno gości hotelowych jak i użytkowników zewnętrznych.

Dla wszystkich zaprojektowanych budynków główną funkcję pełnią apartamenty hotelowe. Całość założenia opiera się na układzie korytarzowym, w którym apartamenty usytuowano po obu stronach wewnętrznego korytarza. Większość apartamentów z widokiem bezpośrednim lub pośrednim w kierunku Morza Bałtyckiego.

Korpus budynku zaprojektowano jako biały, tynkowany, zamknięty w strukturę dynamicznych balkonów, tworzących geometryczną siatkę rytmicznych ram. Zastosowanie jasnej kolorystyki korpusu powoduje, iż konstrukcja nabiera charakteru lekkiej i tożsamej z sąsiedztwem. Dla uzyskania efektu lekkości bryły i podkreślenia jej rytmicznych skosów, a także uzyskania możliwie najlepszego widoku na otoczenie, zastosowano szklane przezierne balustrady balkonowe.