Projekt Koncepcyjny Urbanistyczno-Architektoniczny nowego Urzędu Gminy w Łęczycach

Lokalizacja

Łęczyce

Inwestor

Gmina Łęczyce

Autorzy

Michał Olejnik, Joanna Osojca, Anna Matusiak, Mateusz Dołęga

Projekt

II Q 2016 roku

Pow. zabudowy

854,15 m²

Pow. użytkowa

1321,75 m²

Kubatura budynku

6886,51 m³

Bryła budynku podzielona została na część tynkowaną parteru oraz część poddasza o połaciach dachowych przekrytych blachą na rąbek stojący, przy czym elewacja frontowa wyszczególniona została poprzez przeniesienie materiału pokrycia dachowego na korpus parteru.

Wejścia do budynku wyróżniono poprzez zastosowanie okładziny drewnianej na systemowym ruszcie elewacyjnym, co pozwoli na łatwą identyfikacje stref wejściowych, widocznych już od skrzyżowania ulic oraz gwarantuje odporność na zabrudzenia powstałe w trakcie użytkowania.

Geometrię dachu projektuje się w nawiązaniu do architektury lokalnej tj. dachy o równych spadkach połaci ze stosunkowo niskimi ścianami kolankowymi.

Projekt zakłada wykonanie dachu o połaciach o symetrycznym względem kalenic kątach nachylenia. Główną kalenicę dachu zorientowaną w kierunku północ-południe jednak dla możliwości ekspozycji budynku od strony skrzyżowania ulic Topolowej i Długiej oraz lepszego nasłonecznienia pomieszczeń na poddaszu przewiduje się dodatkowe połacie dachowe tworzące formę trzech szczytów w elewacji frontowej.

Wprowadzenia trzech szczytów w elewacji frontowej pozwala na rozrzeźbienie masywnego budynku Urzędu Gminy na mniejsze części, dzięki czemu poszczególne części – szczyty przyjmują wielkości zbliżone do istniejących, zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków.

Zabieg taki pozwala na zadaszenie zwartej bryły parteru jedną bryłą dachu dając jednocześnie możliwość sytuowania tradycyjnych okien w „ścianach szczytowych” budynku oraz okien połaciowych w bocznych połaciach.

W części poddasza dla lepszego doświetlenia pomieszczeń biurowych projekt przewiduje wykonanie loggie z możliwością wyjść z pomieszczeń biurowych.

Strefa parteru zaopatrzona zostanie w cokół z tynku żywicznego, w kolorze zbliżonym do okładzin z blachy dla ochrony budynku przed wodą opadową odbitą od terenu podczas deszczu.

Wyróżnienie honorowe w konkursie.