Projekt przebudowy i rewaloryzacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Lokalizacja

ul. Bora-Komorowskiego 29 we Wrocławiu (Zakrzów)

Inwestor

Bora-Kom s.c.

Autorzy

Michał Olejnik, Magdalena Tarczewska, Anna Handy

Projekt

II Q 2014 roku

Przedmiotowy budynek wraz z budynkiem sąsiednim zlokalizowanym pod numerem 31 powstały w ostatniej ćwierci XIX w. jako część kompleksu mieszkaniowego Feierabend siedlung (osiedle po pracy) zaspokajającego potrzeby pracowników miejscowej fabryki Papierfabrik Breslau-Sacrau. Większa część osiedlowego zespołu zabudowy zlokalizowanego w rejonie dzisiejszych ulic Konrada Wallenroda, Kopańskiego i Bora-Komorowskiego stanowiły domy dwurodzinne posadowione na wygrodzonych działkach i zaopatrzone we wspólne zaplecze z budynkami gospodarczymi.

Projekt przewiduje wykonanie generalnego, kompleksowego remontu budynku mieszkalnego: odtworzenie pierwotnego wystroju elewacji wraz z doborem kolorystyki, remont więźby dachowej z wymianą elementów skorodowanych oraz przebudowę lukarn dachowych, przebudowę trzonów kominowych, remont zewnętrznego tarasu drewnianego, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych w budynku oraz zagospodarowanie terenu przyległego.

Docelowo przewiduje się wykonanie 12 mieszkań: dwu-, trzy oraz czteropokojowych, wraz z dedykowanymi miejscami postojowymi.