Projekt przebudowy i nadbudowy zespołu budynków mieszkalnych w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina

Lokalizacja

Jaksonów gm. Żórawina

Inwestor

Nowa Żórawina Sp. z o.o. Sp. K.

Autorzy

Michał Olejnik, Magdalena Tarczewska

Projekt

III Q 2014 roku

Pow. całkowita

3088,45 m²

Pow. użytkowa

1706,65 m²

Ilość mieszkań

2 x 12 szt.

Projekt zakłada wykonanie kompleksowego remontu dwóch istniejących budynków mieszkalnych poprzez wykonanie izolacji termicznej korpusu budynku, przebudowy więźby dachowej (zmianę geometrii więźby dachowej), wyminę pokrycia, remont stropów wewnętrznych, biegów klatek schodowych.

Docelowo przewiduje się wykonanie 24 mieszkań; trzy i czteropokojowych. Dla obsługi budynku projekt przewiduje wykonanie parkingu zewnętrznego oraz przebudowę sieci zewnętrznych zagospodarowania terenu.