Projekt remontu elewacji oraz więźby dachowej zespołu budynków przy ul. Malarskiej-Jatki 2-24

Lokalizacja

ul. Malarska we Wrocławiu

Inwestor

Zarząd Zasobu Komunalnego, ZPAP Wrocław, Wspólnota Mieszkaniowa Malarska 16-18

Autorzy

Józef Cempa, Michał Olejnik, Michał Szkudlarski

Projekt

IV Q 2007 roku

Realizacja

2008 - 2009