Projekt zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingiem podziemnym i naziemnym (BUDYNEK B i C - Etap I).

Lokalizacja: ul.Chałupnicza we Wrocławiu. (Swojczyce)

Inwestor: Osiedle Przystań Sp. z o.o.Sp. K.

Autorzy: Michał Olejnik, Joanna Osojca, Anna Matusiak, Mateusz Dołęga 

Projekt : I Q 2016 roku

Powierzchnia całkowita: 8411,55 m2 

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 3253,94 m2

Ilość lokali mieszkalnych: 87

Opis: Projektowane budynki przyjmują formę zwartych brył o prostej formie, wkomponowane w obszar inwestycji. Projekt zakłada docelowe wykonanie trzech kameralnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych o stosunkowo niewielkich gabarytach.

Usytuowanie budynków na działce  umożliwia otwarcie na  tereny zielone dostępne poprzez projektowany szeroki pasaż pomiędzy budynkami.

Elewacje północnej budynków B i C posiadać będą charakterystyczne „zacięcia” bryły w strefie pierwszej i ostatniej kondygnacji mieszkalnej, dodatkowo elewacje północnej pozbawione będą balkonów, tak aby odciążyć masyw bryły budynku.

Cokół budynku podkreślony będzie okładziną z płytek klinkierowych w ciemnoszarym kolorze i o wyraźnej fakturze.

Proste bryły budynku przedzielone będą pasami balkonów i prostych gzymsów w jasnym kolorze dzieląc bryłę zgodnie z ilością kondygnacji. Pasy rozdzielające wykonane zostają jako prefabrykowane płyty balkonowe, miejscowo również z żelbetową balustradą.

Zwieńczenie budynku przewidziano również w formie pasa okapowego w jasnym kolorze przebiegającego wokół całego budynku.

Elewacje budynku z prostymi podziałami i powielające się na poszczególnych kondygnacjach podziały okienne odzwierciedlają wewnętrzne podziały mieszkań; wysokie okna podwójne doświetlają pomieszczenia salonu, wysokie okna pojedyncze doświetlają pomieszczenia sypialne, mniejsze okna doświetlają kuchnie.

Balkony zaprojektowana jako proste prefabrykowane płyty żelbetowe o różnorodnych kształtach i wymiarach (wysunięciach w stosunku do lica ściany zewnętrznej), w miejscach występowania drzwi balkonowych projektuje się szerokie płyty balkonowe, w pozostałych miejscach zawężone, a w części jedynie jako gzyms odcinający kondygnacje użytkowe.

Projekt przewiduje oddzielenie poziomu parteru od korpusu elewacji stosując materiał o odmiennym kolorze i fakturze – dla cokołu przyjmuje się ciemnoszare płytki elewacyjne o wysuniętych częściowo wątkach muru, dla korpusu płytki jasno-szare o delikatnej fakturze.