25.09.2019                                                                                               1909_ Budynek mieszkalny wielorodzinnych przy ul. Gagarina

Budynek Inwestycji Supernova uzyskał pozwolenie na budowę zmian.


02.09.2019                                                                                                1911_Hala produkcyjna z częścią biurową Gniechowice

Zakończyliśmy pracę nad projektem hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową w Gniechowicach.


05.08.2019                                                                                                 1507_Zespół budynków mieszkalnych Swojczyce

Zespół budynków mieszkalnych przy ul. Chałupniczej uzyskań pozwolenie na użytkowanie.08.02.2019                                                                                                 1712_Budynek zamieszkania zbiorowego przy ul. Sołtysowickiej

Budynek Domu Asystenta z parkingiem podziemnym uzyskał pozwolenie na budowę.


27.02.2018                                                                                                 1609_Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Żwirki i Wigury

Budynek mieszkalny wielorodzinny z parkingiem podziemnym uzyskał pozwolenie na budowę.


10.07.2017

1607_Budynek mieszkalny wielorodzinnych przy ul. Gagarina

Budynek inwestycji Supernova z pozwoleniem na budowę. 


07.07.2017

                                                                                                                    1507_Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Vasco da Gama

Trwają prace budowlane przy budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Zakończono prace fundamentowe - budowy parkingu podziemnego i rozpoczęto prace murowe i żelbetowe kondygnacji nadziemnych.


        26.06.2017

1706_ Budynek biurowy Chemeko-System przy ul Jerzmanowskiej 

Rozpoczęliśmy prace przy budowie budynku biurowego przy 

ul. Jerzmanowskiej dla Chemeco-system. Trwają prace murarskie na poziomie parteru budynku oraz stemplowanie i zbrojenie stropu. 


16.05.2017

1613_Zespół domów jednorodzinnych bliźniaczych ul. Pielęgniarska

Zakończyliśmy pracę nad projektem zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniej przy ul. Pielęgniarskiej we Wrocławiu  


13.04.2017

1605_Dom jednorodzinny przy ul. Grawerskiej

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego przy 

ul. Grawerskiej 


3.04.2017

1607_Budynek mieszkalny wielorodzinnych przy ul. Gagarina

Zakończyliśmy pracę nad projektem budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Gagarina we Wrocławiu.


22.02.2017

1605_Dom jednorodzinny przy ul. Grawerskiej

Zakończyliśmy pracę nad projektem domu jednorodzinnego

przy ul. Grawerskiej.


                             18.10.2016                                                                                                

1409_ Dom jednorodzinny przy ul. Daliowej

Zakończyliśmy prace budowlane przy budynku jednorodzinnym 

przy ul. Daliowej.


                             26.08.2016                                                                                                 1506_Przebudowa Willi przy ul. Kampinoskiej 13

Zakończyły się prace budowlane związane z rewaloryzacją zabytkowej willi mieszkalnej przy ul. Kampinoskiej 13 we Wrocławiu. Celem przebudowy było poprawienie walorów użytkowych budynku oraz odtworzenie historycznego detalu elewacji, przy jednoczesnym poszanowaniu zabytkowego charakteru budynku.


9.11.2015

1405_Zespół budynków mieszkalnych Jaksonów.

Zakończono prace przy przebudowie i nadbudowie zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem terenowym i zagospodarowaniem terenu.


1.12.2015

1409_ Dom jednorodzinny przy ul. Daliowej 

Zakończyliśmy prace nad projektem budowlanym domu jednorodzinnego w Kiełczowie. 


         15.07.2015

1409_ Dom jednorodzinny przy ul. Daliowej 

Dalsze prace nad budową domu jednorodzinnego przy ul. Daliowej. Rozpoczęto murowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych ścian parteru z bloczków silikatowych oraz zbrojenie trzpieni, schodów wewnętrznych oraz podciągów i nadproży. 


6.07.2015

1506_ Renowacja zabytkowej willi przy ul. Kampinoskiej 13. 

Dalsze prace w budynku przy ul. Kampinoskiej. Rozpoczęły się prace związane z wykonaniem tynków zewnętrznych ścian korpusu. Tynkowanie ścian odbywa się z zastosowaniem tynku ciepłego czyli z dodatkiem perlity (grubość warstwy tynku zewnętrznego 4-6 cm). Przystąpiono do wykonania tarasu południowego (prace ziemne, fundamentowe, wieniec na krawędzi tarasu). 

Równolegle prowadzone są prace konserwatorskie nad zachowanymi elementami jastrychowymi, oraz prefabrykacją elementów które uległy zniszczeniu.


26.06.2015

1404_Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Gerberowej.

Uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę I etapu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gerberowej we Wrocławiu.


12.06.2015

1403_ Budynek wielorodzinny przy Bora-Komorowskiego 29.

Zakończone zostały prace przy przebudowie i renowacji budynku wielorodzinnego przy ul.  Bora-Komorowskiego.25.05.2015

1310_ Przebudowa budynku fitness ul. Ciepła 10A.

Zakończyliśmy prace nad projektem przebudowy i nadbudowy budynku fitness. Projekt zakłada rozbudowę sali fitness, dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do aktualnych warunków, poprawienie warunków komunikacji oraz zmianę kompozycji elewacji poprzez zastosowanie płyt włókno-cementowych.14.05.2015

1506_ Renowacja zabytkowej willi przy ul. Kampinoskiej 13. 

Trwają prace renowacyjne w budynku przy ul. Kampinoskiej. Po zakończeniu remontu więźby dachowej z przebudową lukarn i wymianą pokrycia na nowe przystąpiono do prac w korpusie budynku oraz we wnętrzach. Zbite zostały dawne tynki z elewacji oraz z wnętrz budynku, zdemontowana została stolarka okienna, wewnętrzne instalacje, okładziny posadzek, Rozpoczęły się przemurowania, ścian wewnętrznych oraz wymiana izolacji tarasów i ryzalitów.


5.05.2015

1409_ Dom jednorodzinny przy ul. Daliowej 

Rozpoczęły się prace przy budowie domu jednorodzinnego przy ul. Daliowej. Wykonany został gruntowy wymiennik ciepła, zagęszczono podbudowę, rozprowadzone zostały instalacje wodno-kanalizacyjne pod płytą. Przystąpiono do wykonania izolacji termicznej z płyt styrodurowych pod płytą fundamentową budynku. 27.04.2015

1405_ Zespół budynków mieszkalnych Jaksonów 

Dalsze prace w zespole budynków mieszkalnych w Jaksonowie, nadbudowano ściany kolankowe budynku, wymieniono konstrukcję więźby dachowej oraz pokrycie dachu. Wykonano przebudowę trzonów kominowych oraz zakończono montaż stolarki okiennej. Rozpoczęto prace na zagospodarowaniem terenu: wykonano kanalizację deszczową i sanitarną oraz warstwy podbudowy parkingu i ścieżek pieszych. 3.04.2015

1506_ Renowacja zabytkowej willi przy ul. Kampinoskiej

Rozpoczęły się prace budowlane przy renowacji zabytkowej willi. Projekt przewiduje generalny remont budynku z odtworzeniem historycznych detali. Pokrycie dachu zostanie wymienione, przewiduje się remont więźby dachowej ze zmianą geometrii lukarn dachowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Elewacja budynku zaopatrzona zostanie z ciepły tynk z dodatkiem perlitu, a lastrykowe detale parapetów, gzymsów i portyku poddane pracom konserwacyjnym.

Wszystko po to żeby willa odzyskała swój dawny urok.


30.03.2015

1403_ Budynek wielorodzinny przy Bora-Komorowskiego 29

Dalszy prac budowlanych w budynku przy ul. Bora-Komorowskiego. Wykonana została izolacja termiczna elewacji frontowej oraz północnej. Renowacji poddana została ściana szkieletowa - Fachwerkowa. Rozpoczęła się konserwacja drewnianego tarasu frontowego. Trwają dalsze prace przy renowacji wnętrz,


16.03.2015

1409_Dom jednorodzinny przy ul. Daliowej

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Daliowej na Pawłowicach.


1.03.2015

1404_Zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Gerberowej

Zakończyliśmy pracę nad I etapem projektu zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Gerberowej we Wrocławiu.


15.02.2015

1403_ Budynek wielorodzinny przy Bora-Komorowskiego 29

Ciąg dalszy prac budowlanych w budynku przy ul. Bora-Komorowskiego. Wykonana została izolacja termiczna elewacji frontowej oraz północnej.


2.02.2015

1409_Dom jednorodzinny przy ul. Daliowej

Zakończyliśmy pracę nad projektem budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wrocławskich Pawłowicach.

Projekt zakłada wykonanie dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego o prostej, kubistycznej formie , otwartego na słońce i ogród.


1405_Jaksonów 29.01.2015

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę w zakresie przebudowy i nadbudowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w miejscowości Jakonów gm. Żórawina.

Projekt przewiduje kompleksowy generalną przebudowę i nadbudowę dwóch budynków mieszkalnych, wielorodzinnych. Budynki budowane jeszcze w latach 90 - tych nigdy nie doczekały się zakończenia budowy i oddania do użytkowania. Przewiduje się dostosowanie budynków do aktualnych warunków technicznych, zagospodarowanie strefy poddasza, a także wykonanie parking zewnętrznego i zagospodarowania terenu wokół budynków.


29.12.2015

1403_ Budynek wielorodzinny przy Bora-Komorowskiego 29

Ciąg dalszy prac budowlanych w budynku przy ul. Bora-Komorowskiego.


1406_Górnicza 2-22 we Wrocławiu                                       23.12.2014

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę w zakresie remontu, przebudowy     i nadbudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Górniczej 2-22 we Wrocławiu

Projekt przewiduje zmianę sposobu użytkowania poddasza na funkcje mieszkalne, zmianę kompozycji elewacji, przebudowę więźby dachowej wraz z wykonaniem zewnętrznych miejsc postojowych.


1.11.2014

1403_ Budynek wielorodzinny przy Bora-Komorowskiego 29

Ciąg dalszy prac budowlanych w budynku przy ul. Bora-Komorowskiego.


1.10.2014

1403_ Budynek wielorodzinny przy Bora-Komorowskiego 29

Rozpoczęły się prace budowlane w budynku przy ul. Bora-Komorowskiego; usuwane są tynki wewnętrzne, demontowane warstwy posadzki, w tym zasypy żużlowe, demontowane pokrycie dachu, sprawdzane drewniane belki stropowe, lokalizowane przebicia stropów, oraz wykonywane przemurowania ścian konstrukcyjnych dla adaptacji do nowego układu funkcjonalnego mieszkań.


01.09.2014

1403_ Budynek wielorodzinny przy Bora-Komorowskiego 29

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę w zakresie remontu, przebudowy i rewaloryzacji budynku przy ul. Bora-Komorowskiego na wrocławskim Zakrzowie.

Budynek wraz z budynkiem sąsiednim zlokalizowanym pod numerem 31 powstały w ostatniej ćwierci XIX w. jako część kompleksu mieszkaniowego Feierabend Siedlung (osiedle po pracy) zaspokajającego potrzeby pracowników miejscowej fabryki Papierfabrik Breslau-Sacrau.

XIX wieczny budynek mieszkalny przeznaczony został do generalnego remontu,;izolacji elewacji zewnętrznych oraz z odtworzeniem wystroju fachwerku, stolarka okienna i drzwiowa zostanie wymieniona na nową drewnianą wg zachowanych wzorów, przebudowa tarasu zewnętrznego oraz strefy wejściowej, remontowi


ul. Górnicza widok na budynek nr 51-77 oraz "okrąglak" przed wojną.  

Zdjęcie ze strony www.dolny-slask.org.pl

1401_Górnicza 51-77 we Wrocławiu                                    11.08.2014

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę w zakresie remontu  i przebudowy budynku przy ul. Górniczej 53-77. 

Projekt przewiduje rewaloryzację budynku wraz z przebudową istniejącego układu  funkcjonalnego mieszkań. Dodatkowo projekt zakłada podbicie fundamentów, stopów oraz pozostałych elementów konstrukcyjnych. Docelowo ostatnia kondygnacja budynku zostanie nadbudowana wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele mieszkalne.