Projekt budynku zamieszkania zbiorowego (Domu Asystenta) z lokalem usługowym oraz parkingiem podziemnym

Lokalizacja: ul. Sołtysowicka we Wrocławiu (Karłowice)

Inwestor: Republika Wnętrz II Sp. z o.o.Sp. K.

Autorzy: Marta Rusnak, Joanna Osojca, Michał Olejnik, Dorota Morta, Marcin Królikiewicz

Projekt : I Q 2019 roku

Powierzchnia całkowita kondygnacji naziemnych: 8175,88 m2

Powierzchnia użytkowa lokali hotelowych: 5345,54 m2

Powierzchnia użytkowa lokali usługowych: 155,84 m2

Ilość lokali hotelowych: 250

Opis:

Projektowany budynek składa się z trzech segmentów A, B i C (łącznik) oraz lokalu usługowego zlokalizowanego w segmencie A.

Usytuowanie budynku  zostało dostosowane do kształtu powierzchni zabudowy oraz do geometrii działki, przy jednoczesnym zachowaniu niezbędnej dla przesłaniania odległości pomiędzy budynkiem projektowanym oraz budynkami istniejącymi na działkach sąsiednich. 

Budynek został zaprojektowany w układzie klatkowo-korytarzowym. W każdym z 3 segmentów (A,B,C) przewiduje się jedną klatkę schodową zlokalizowaną w środkowej części segmentu.


Strefę wejściową do budynku zlokalizowano w parterze od strony dziedzińca przeznaczonym na zamieszkanie zbiorowe (dom asystenta) oraz pomieszczenia towarzyszące części mieszkalnej, w segmencie A zaprojektowano 1 lokal usługowy z odrębnym wejściem zlokalizowanym w części zachodniej projektowanego dziedzińca.

Wejście do budynku ( segment C) zlokalizowano przy północnej granicy dziedzińca. Zaprojektowano hol wejściowy z recepcją oraz część wypoczynkową. Klatki schodowe prowadzące na kondygnację parkingu podziemnego zaprojektowane zostały w segmencie A oraz C.

Poziom kondygnacji podziemnej budynku przeznaczono na część parkingu podziemnego dla 24 samochodów oraz pomieszczenia techniczne. 

 

Projekt przewiduje powstanie 250 wydzielonych pokoi o różnej powierzchni i rozkładzie.