Projekt Koncepcyjny Urbanistyczno-Architektoniczny nowego Urzędu Gminy w Łęczycach.

Lokalizacja: Łęczyce 

Inwestor: Gmina Łęczyce

Autorzy: Michał Olejnik, Joanna Osojca, Anna Matusiak, Mateusz Dołęga 

Projekt : II Q 2016 roku

Powierzchnia zabudowy: 854,15 m2

Powierzchnia użytkowa budynku: 1321,75 m2

Kubatura budynku: 6886,51 m3

Opis:  Bryła budynku podzielona została na część tynkowaną parteru oraz część poddasza o połaciach dachowych przekrytych blachą na rąbek stojący, przy czym elewacja frontowa wyszczególniona została poprzez przeniesienie materiału pokrycia dachowego na korpus parteru.

Wejścia do budynku wyróżniono poprzez zastosowanie okładziny z drewnianej na systemowym ruszcie elewacyjnym, co pozwoli na łatwą identyfikacje stref wejściowych, widocznych już od skrzyżowania ulic oraz gwarantuje odporność na zabrudzenia powstałe w trakcie użytkowania.

Geometrię dachu projektuje się w nawiązaniu do architektury lokalnej tj. dachy o równych spadkach połaci ze stosunkowo niskimi ścianami kolankowymi.

Projekt zakłada wykonanie dachu o połaciach o symetrycznym względem kalenic kątach nachylenia. Główną kalenicę dachu zorientowaną w kierunku północ-południe jednak dla możliwości ekspozycji budynku od strony skrzyżowania ulic Topolowej i Długiej oraz lepszego nasłonecznienia pomieszczeń na poddaszu przewiduje się dodatkowe połacie dachowe tworzące formę trzech szczytów w elewacji frontowej.

Wprowadzenia trzech szczytów w elewacji frontowej pozwala na rozrzeźbienie masywnego budynku Urzędu Gminy na mniejsze części, dzięki czemu poszczególne części – szczyty przyjmują wielkości zbliżone do istniejących, zlokalizowanych w sąsiedztwie budynków.

Zabieg taki pozwala na zadaszenie zwartej bryły parteru jedną bryłą dachu dając jednocześnie możliwość sytuowania tradycyjnych okien w „ścianach szczytowych”budynku oraz okien połaciowych w bocznych połaciach.

W części poddasza dla lepszego doświetlenia pomieszczeń biurowych projekt przewiduje wykonanie loggie z możliwością wyjść z pomieszczeń biurowych.

Strefa parteru zaopatrzona zostanie w cokół z tynku żywicznego, w kolorze zbliżonym do okładzin z blachy dla ochrony budynku przed wodą opadową odbitą od terenu podczas deszczu.


Wyróżnienie honorowe w konkursie