Projekt zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej. 

Lokalizacja: ul.Karczemna (Pracze Odrzańskie) 

Inwestor: Dom4U Sp. z o.o. Sp.K.

Autorzy: Michał Olejnik, Anna Matusiak, Karolina Czech

Projekt : II Q 2016 roku

Powierzchnia całkowita: 8411,55 m2 

Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych: 3253,94 m2

Ilość lokali mieszkalnych: 24

Opis: Projektowane budynki przyjmują formę zwartych brył o prostej formie, wkomponowane w obszar inwestycji. Projekt zakłada docelowe wykonanie trzech typów kameralnych, budynków mieszkalnych, jednorodzinnych o stosunkowo niewielkich gabarytach.

Usytuowanie budynków na działce  umożliwia otwarcie na  tereny zielone dostępne poprzez projektowany szeroki pasaż pomiędzy budynkami.

Elewacje północnej budynków B i C posiadać będą charakterystyczne „zacięcia” bryły w strefie pierwszej i ostatniej kondygnacji mieszkalnej, dodatkowo elewacje północnej pozbawione będą balkonów, tak aby odciążyć masyw bryły budynku.