Projekt przebudowy i nadbudowy zespoły budynków mieszkalnych w miejscowości Jaksonów, gm. Żórawina.

Lokalizacja: Jaksonów gm. Żórawina

Inwestor: Nowa Żórawina Sp. z o.o. Sp. K.

Autorzy: Michał Olejnik, Magdalena Tarczewska

Projekt : III Q 2014 roku

Powierzchnia całkowita: 3088,45 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 1706,65 m2

Ilość mieszkań: 2 x 12 szt.

Opis: Projekt zakłada wykonanie kompleksowego remontu dwóch istniejących budynków mieszkalnych poprzez wykonanie izolacji termicznej korpusu budynku, przebudowy więźby dachowej (zmianę geometrii więźby dachowej), wyminę pokrycia, remont stropów wewnętrznych, biegów klatek schodowych, 

Docelowo przewiduje się wykonanie 24 mieszkań; trzy i czteropokojowych. Dla obsługi budynku projekt przewiduje wykonanie parkingu zewnętrznego, oraz przebudowę sieci zewnętrznych zagospodarowania terenu.

więcej na: www.nowa-zorawina.pl