Projekt przebudowy i rewaloryzacji budynk mieszkalnego wielorodzinnego

Lokalizacja: ul. Bora-Komorowskiego 29 we Wrocławiu. (Zakrzów)

Inwestor: Bora-Kom s.c.

Autorzy: Michał Olejnik, Magdalena Tarczewska, Anna Handy

Projekt : II Q 2014 roku

Opis: Przedmiotowy budynek wraz z budynkiem sąsiednim zlokalizowanym pod numerem 31 powstały w ostatniej ćwierci XIX w. jako część kompleksu mieszkaniowego Feierabend siedlung (osiedle po pracy) zaspokajającego potrzeby pracowników miejscowej fabryki Papierfabrik Breslau-Sacrau. Większa część osiedlowego zespołu zabudowy zlokalizowanegow rejonie dzisiejszych ulic Konrada Wallenroda, Kopańskiego i Bora-Komorowskiego stanowiły domy dwurodzinne posadowione na wygrodzonych działkach i zaopatrzone we wspólne zaplecze z budynkami gospodarczymi.

Projekt przewiduje wykonanie generalnego, kompleksowego remontu budynku mieszkalnego; odtworzenie piewotnego wystroju elewacji wraz z doborem kolorystyki, remont więźby dachowej z wymianą elewmentów skorodowanych oraz przebudowę lukarn dachowych, przebudowę trzonów kominowych, remont zewnętrznego tarasu drewnianego, wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrzych w budynku oraz zagospodarowanie terenu przyległego.

Docelowo prewiduje się wykonanie 12 mieszkań: duw-, trzy oraz czteropokojowych, wraz z dedykowanymi miejscami postojowymi.