Projekt remontu elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu

Lokalizacja: ul. Św. Elżbiety we Wrocławiu

Inwestor: Zarząd Zasobu Komunalnego

Autorzy: Józef Cempa, Michał Olejnik,

Projekt : III Q 2008 roku

Realizacja: 2009