Projekt remontu elewacji oraz więźby dachowej zespołu budynków przy ul. Malarskiej-Jatki 2-24

Lokalizacja: ul. Malarska we Wrocławiu.

Inwestor: Zarząd Zasobu Komunalnego, ZPAP Wrocław,

Wspólnota Mieszkaniowa Malarska 16-18

Autorzy: Józef Cempa, Michał Olejnik, Michał Szkudlarski

Projekt : IV Q 2007 roku

Realizacja: 2008-2009